Boşanma Avukatı Tercihi Nasıl Yapılır?
Türkiye’de boşanma davalarının oranı diğer davalara oranla daha yüksektir. Boşanma, evliliğini yürütemeyen çiftlerin anlaşmalı ve çekişmeli olarak evliliklerini sonlandırmasıdır. Boşanma için Türk Medeni Kanunu’ndaki gerekçeli sebepler gerekmektedir. Boşanmak isteyen taraflar boşanma gerekçesini belirtmek zorundadır. Aksi..
Namaz Sureleri ve Duaları
Kur’an-ı Kerim’de de Yüce Allah “salat” sözcüğünü hem dua hem de namaz anlamlarında kullanır. Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de “dua’ sözcüğüne yüklediği anlam ile Peygamber Efendimizin yüklediği anlam aynıdır. “Dua ibadetin özüdür” buyuran Peygamber Efendimizdir (Tırmizi,..