Genel

Namaz Sureleri ve Duaları

Kur’an-ı Kerim’de de Yüce Allah “salat” sözcüğünü hem dua hem de namaz anlamlarında kullanır. Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de “dua’ sözcüğüne yüklediği anlam ile Peygamber Efendimizin yüklediği anlam aynıdır. “Dua ibadetin özüdür” buyuran Peygamber Efendimizdir (Tırmizi, Da’avat)
Çok kapsamlı, geniş sınırları olan ibadet, kulluk gereğidir. Allah’ın emirlerini yerine getirmeyi ve her fırsatta Yüce Allah’ı anmayı. O’nun her an kendisiyle birlikte olduğuna inanmayı. Allah’ın yasaklarına uymayı emreder. Söz gelişi yalanın büyük bir günah oluşunun nedeni kulun, Allah’ın kendisiyle bir ve beraber olduğunu kabul etmemesi veya unutması yüzündendir Tövbe gerektirir.
Rabbimizin büyük önem verdiği namaz, zikir, şükür, teşbih, şükretmek, tövbe etmek de hem ibadet, hem de duadır. Cüzlerde gördüğümüz namaz sureleri ve namaz duaların da bizlere Yüce Allah’ın “Anın beni, anayım sizi” emri yerine getirilir ve Allah’a yakınlık sağlanır.
Buraya kadar Kur’an-ı Kerim’den yaptığımız alıntılar dilerim dua konusundaki bilgilerinize az da olsa katkıda bulunmuştur. Şimdi, konumuza biraz daha yaklaşalım. Namaz ibadetimiz için namaz dualarını, namaz surelerini bilmeliyiz. En çok sorulan kunut duaları ise imam ve müezzinin bilmesi yeterlidir ve camide vitir namazından önce okunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir